Föreningen Kusttraditioner 

Kågen Fågel 

2010 erhölls bidrag från Riksantikvarieämbetet i syfte att iordningställa Fågel och under 2011 installerades en ny tändkulemotor. 

 

Öckerö kommuns köp av kågen Fågel blev starten för den ideella Föreningen Kusttraditioner

  • Föreningen bildades 1982, drivs av ideella förmågor och har idag ca 450 medlemmar.
  • 1984 förvärvades en mekanisk verkstad och ett intensivt ombyggnadsarbete startade. Tre rum färdigställdes till invigningen fredag den 13 juni 1986 och Dag Edvardsson anställdes som föreståndare, första etappen var klar.
  • 1987 iordningställdes ytterligare 2 rum, bl.a sammanbyggdes museet med förskeppet till fiskebåten GG 195 Normy, byggd på Hälsö 1938. Efter ett ägar- och namnbytet till GG 717 Gunnaren av Hönö Klova, så är hon nu tillbaka i hemmahamnen. Från museets insida kan man gå in i skansen på Normy/Gunnaren och uppleva hur fiskarna hade det under sina resor.
  • Med åren har det skett en ständig utveckling av museet, bl.a en specialdokumentation om ubåten Ulvens förlisning 1943 samt bärgningen av en tysk ubåt. 

Dom hade inget val heter en bok skriven av Georg Åberg och Dag Edvardssson som utgavs 1986. Boken handlar om andra världskriget och är en sammanställning över de svåra åren under andra världskriget, då 31 fiskebåtar och 91 fiskare omkom på grund av krigshändelser. 

Dag Edvardsson föreståndare och guide fram till sin pension . 

Dag som var med i uppbyggnaden av museet vet i stort sett allt om fiskebåtar och föremålen på muséet.