Föreningen Kusttraditioner 

 

KONSTUTSTÄLLARE 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 13,   1-2 April         Gunnar Valentin

V 26 ,27  27 Juni - 7 Juli  Cecilia Forselius  F.ABULOUS C.REATIVE ART CLUB        

V 28,   11 - 16 Juli      Inger Englund       

V 29,   18 - 23 Juli      Sol-gunn Hakala

V 30,   25 - 30 Juli      Gunnar Valentin

V 31,   2 - 6 Augusti    Mimmi A. Vogt  Konstvågen

V 32,  8 - 13 Augusti   Ewa Wikström Akvareller Instagram